מודלים לינאריים בבעיות רגרסיה

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 25 נוב 2019 / תגובה אחת