מה מאפיין"חשיבה קבוצתית"?

חשיבה קבוצתית מאופיינת בניסיון ליצור קונצפציות ולהתכנס לתוכן