מדד פולניצר להערכת שווייה הכלכלי הפנימי "האמיתי" של חברה ציבורית

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 07 מאי 2017 / אין תגובות