יישום מודל הפסדי אשראי צפויים עבור יתרות חוב לקוחות על פי תקן IFRS 9

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 11 פבר 2019 / אין תגובות