חוות דעת אקטואריות בנושא הפסדי פנסיה (חישובי אובדן זכויות סוציאליות)

מאת: רועי פולניצר ודוד בכר

פורסם ב 13 ינו 2020 / אין תגובות