חברת טבע, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג CDS ואקטואריית סיכוני אשראי

מאת: דויד מור ורועי פולניצר

פורסם ב 23 אוג 2017 / אין תגובות