זהירות, אקטואריית סיכוני אשראי לפניך!

מאת: דויד מור ורועי פולניצר

פורסם ב 09 יול 2017 / אין תגובות