הערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוואות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות

מאת: אילן קלמנוביץ ורועי פולניצר

פורסם ב 12 מרץ 2018 / אין תגובות