הערכת שווי איגרות חוב / הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות

מאת: אילן קלמנוביץ ורועי פולניצר

פורסם ב 20 מרץ 2018 / אין תגובות