הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתחדשת באגם מידע שיחולל שינוי בחיים של כולנו

מאת: רותם קרוטהמר

פורסם ב 14 מרץ 2022 / אין תגובות