הכח והפוטנציאל של פיתוח ההון האנושי: בחינת ההשפעה החיובית שיש ללמידה ממושכת לאורך החיים על העסקים והכלכלה

מאת: טיירי קולט

פורסם ב 27 אפר 2018 / אין תגובות