בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית: סקירה, מתודולוגיה ומסקנה

מאת: רו"ח לירון דורי ורועי פולניצר

פורסם ב 28 אפר 2017 / אין תגובות