בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית: מודלים אקטואריים לדירוג אשראי סינטטי

מאת: ליטל נאור ורועי פולניצר

פורסם ב 15 פבר 2017 / אין תגובות