בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית: כריות בטחון נוספות

מאת: ליטל נאור ורועי פולניצר

פורסם ב 19 אפר 2017 / אין תגובות