בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית: בחינת יכולת שירות החוב לשש השנים הקרובות

מאת: לירון דורי ורועי פולניצר

פורסם ב 16 מרץ 2017 / אין תגובות