בדיקות אפקטיביות הגנה לחשבונאות גידור (Hedge Effectiveness Tests)

מאת: אילן קלמנוביץ' ורועי פולניצר

פורסם ב 12 פבר 2018 / אין תגובות