אלוף מיל' פרופ' איציק בן ישראל על אתיקה של מחשבים: מי יחנך את המכונות הלומדות?

שולחן עגול בנושא: אתיקה של מחשבים ועתיד האינטליגנטציה המלאכותית התקיים במשרדי קבוצת ד"ר עדנה פשר ושות' בהשתתפות אלוף (מי"ל) פרופ' איציק בן ישראל, ד"ר אשר עידן, שי בליצבלאו וד"ר עדנה פשר 26.9.17