אקטואר סיכוני שוק, אלו מתודולוגיות לאמידת ביתא אתה מכיר?

מאת: דויד מור ורועי פולניצר

פורסם ב 30 אוק 2017 / אין תגובות