אקטואר, לבנות תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות אתה יודע?

מאת: יוסי דקל ורועי פולניצר

פורסם ב 12 נוב 2017 / אין תגובות