אקטואריית סיכוני חיים: קביעת ערכים מסולקים לחוזי ביטוח חיים

מאת: יוסי דקל ורועי פולניצר

פורסם ב 15 אוק 2017 / אין תגובות