אקטואריית סיכוני חיים: כימות וניהול הרזרבות האקטואריות של חוזי ביטוח חיים קלאסיים

מאת: ליטל נאור ורועי פולניצר

פורסם ב 24 אוג 2017 / אין תגובות