אקטואריית סיכונים תפעוליים או אקטואריית סיכונים אלמנטריים?

מאת: ליטל נאור ורועי פולניצר

פורסם ב 11 יול 2018 / אין תגובות