אקטואריית סיכונים פנסיוניים: טבלאות גריעה אקטואריות בקרנות פנסיה

מאת: יוסי דקל ורועי פולניצר

פורסם ב 18 יול 2019 / אין תגובות