אמידת שיעור הריבית התוספתי לחוכר לפי תקן 16 IFRS

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 22 אוק 2018 / אין תגובות