אינדיקציות שווי לחברה: גישת ה- FCFE

מאת: אילן קלמנוביץ' ורועי פולניצר

פורסם ב 22 נוב 2016 / אין תגובות