נכסי קריירה, המוסד לביטוח לאומי ופנסית תקציבית: ראיון עם יו"ר ומנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

מאת: דויד מור

פורסם ב 06 ספט 2017 / אין תגובות